European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Building Trust in Ecosystems and Ecosystem Components

Opis projektu

Pomaganie firmom w zarządzaniu ryzykiem związanym z cyberbezpieczeństwem rozdrobnionego łańcucha dostaw TIK

Większość firm opracowujących rozwiązania TIK wymaga integracji lub synergii innych komponentów TIK opracowanych przez podmioty zewnętrzne. Może to stanowić duże zagrożenie dla bezpieczeństwa, gdyż utrudnia weryfikację potencjalnych słabych punktów. Finansowany przez UE projekt BIECO pracuje nad kompleksowymi ramami, które zapewniają niezbędne mechanizmy pomagające przedsiębiorstwom zrozumieć ryzyko i kontrolować zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem, na które są narażone, gdy stają się częścią łańcucha dostaw TIK. Na ramy te składa się zestaw narzędzi i metodologii, które umożliwią sprostanie wyzwaniom związanym z zarządzaniem podatnościami na zagrożenia, odpornością i audytem złożonych systemów.

Cel

Nowadays most of the ICT solutions developed by companies require the integration or collaboration with other ICT components, which are typically developed by third parties. Even though this kind of procedures are key in order to maintain productivity and competitiveness, the fragmentation of the supply chain can pose a high risk regarding security, as in most of the cases there is no way to verify if these other solutions have vulnerabilities or if they have been built taking into account the best security practices.
In order to deal with these issues, it is important that companies make a change on their mindset, assuming an “untrusted by default” position. According to a recent study only 29% of IT business know that their ecosystem partners are compliant and resilient with regard to security. However, cybersecurity attacks have a high economic impact and it is not enough to rely only on trust. ICT components need to be able to provide verificable guarantees regarding their security and privacy properties. It is also imperative to detect more accurately vulnerabilities from ICT components and understand how they can propagate over the supply chain and impact on ICT ecosystems. However, it is well known that most of the vulnerabilities can remain undetected for years, so it is necessary to provide advanced tools for guaranteeing resilience and also better mitigation strategies, as cybersecurity incidents will happen. Finally, it is necessary to expand the horizons of the current risk assessment and auditing processes, taking into account a much wider threat landscape. BIECO is a holistic framework that will provide these mechanisms in order to help companies to understand and manage the cybersecurity risks and threats they are subject to when they become part of the ICT supply chain. The framework, composed by a set of tools and methodologies, will address the challenges related to vulnerability management, resilience, and auditing of complex systems.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SU-ICT-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SU-ICT-2019

Koordynator

UNINOVA-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS-ASSOCIACAO
Wkład UE netto
€ 469 375,00
Adres
CAMPUS DA CAPARICA QUINTA DA TORRE
2829-516 Caparica
Portugalia

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Continente Área Metropolitana de Lisboa Área Metropolitana de Lisboa
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 469 375,00

Uczestnicy (11)