European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

VeriDevOps

Opis projektu

Nowe narzędzia, które zwiększą bezpieczeństwo metodyki DevOps

Metodyka DevOps pomaga organizacji zwiększyć swoje możliwości w zakresie bardzo szybkiego dostarczania aplikacji i usług. Celem tego podejścia jest skrócenie cyklu tworzenia systemu i dostarczanie wysokiej jakości oprogramowania w trybie ciągłym. Aktualne metody tworzenia systemów coraz częściej bazują na gotowych i starszych komponentach, przez co powstające tak rozwiązania miewają luki w zabezpieczeniach. DevOps zakłada częste dostarczanie oprogramowania, co powinno wiązać się z regularnym aktualizowaniem mechanizmów weryfikacji, by nadążały one za tempem procesu. Uczestnicy finansowanego przez UE projektu VeriDevOps planują opracować metody i narzędzia, które przyspieszą przetwarzanie informacji zwrotnych związanych z weryfikacją wymogów bezpieczeństwa, w tym z poufnością, integralnością, dostępnością, uwierzytelnianiem i autoryzacją, w systemach cyberfizycznych dużej skali.

Cel

VeriDevOps is about fast, flexible system engineering that efficiently integrates development, delivery, and operations, thus aiming at quality deliveries with short cycle time to address ever evolving challenges.
Current system development practices are increasingly based on using both off-the-shelf and legacy components which make such systems prone to security vulnerabilities.
Since DevOps is promoting frequent software deliveries, verification methods artifacts should be updated in a timely fashion to cope with the pace of the process. VeriDevOps aims at providing faster feedback loop for verifying the security requirements i.e. confidentiality, integrity, availability, authentication, authorization and other quality attributes of large scale cyber-physical systems. VeriDevOps is focusing on optimizing the security verification activities, by automatically creating verifiable models directly from security requirements, and using these models to check security properties on design models and generate artefacts (such as tests or monitors) that can be used (later on) in the DevOps process. More concretely, we will develop methods and tools for: 1) creating security models from textual specifications using natural language processing, 2) automatic security test creation from security models using model-based testing and model-based mutation testing techniques and 3) generating (intelligent/adaptive, ML-based) security monitors for the operational phases. This brings together early security verification through formal modelling as well as test generation, selection, execution and analysis capabilities to enable companies to deliver quality systems with confidence in a fast-paced DevOps environment. Overall, VeriDevOps is using the results of formal verification of security requirements and design models created during the analysis and design phase for test and monitor generation to be used to enhance the feedback mechanisms during development and operation phases.

Słowa kluczowe

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-ICT-2018-20

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-ICT-2020-1

Koordynator

MALARDALENS UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 883 750,00
Adres
UNIVERSITETSPLAN 1
722 20 VASTERAAS
Szwecja

Zobacz na mapie

Region
Östra Sverige Östra Mellansverige Västmanlands län
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 883 750,00

Uczestnicy (7)