European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-30

Improved lipase synthesis of sugar esters by combined enzyme and solvent engineering

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

Institut National Polytechnique de Lorraine
Wkład UE
Brak danych
Adres
Avenue de la Forêt de Haye 2
54505 VANDOEUVRE LES NANCY
Francja

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (5)