European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-14

Pharmacokinetic-pharmacodynamic drug information and dosage adjustment system - PharmDIS

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

Koordynator

Institut für Gesundheits- und Sozialforschung GmbH
Wkład UE
Brak danych
Adres
5,Wichmannstrasse
10787 Berlin
Niemcy

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (7)