European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-30

Biosensor stability

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

Koordynator

Institut für Chemo- und Biosensorik e.V.
Wkład UE
Brak danych
Adres
Mendelstrasse 7
48149 Münster
Niemcy

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (30)