Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-19

Structure and reactivity of molecular ions

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

UNIVERSITE DE PARIS-SUD XI
Wkład UE
Brak danych
Adres
Universite de Paris-Sud, Bat. 351
91405 ORSAY
Francja

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (26)