European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-19

Flavoproteins: structural dynamics, catalysis and cell biology

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

University College Dublin
Wkład UE
Brak danych
Adres
Belfield
4 Dublin
Irlandia

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (14)