Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-19

Establishing a materials science education network

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUER MATERIALKUNDE E.V.
Wkład UE
Brak danych
Adres
Hamburger Allee 26
60486 FRANKFURT AM-MAIN
Niemcy

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (2)