Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-19

Advanced diffraction measurements with x-rays at synchotron radiation sources using a 2d gaseous micro-strip detector

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

Universität Gesamthochschule Siegen
Wkład UE
Brak danych
Adres
Hölderlinstraße 3
57068 Siegen
Niemcy

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (5)