Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-15

SHEAR WAVE INTERPRETATION OF THE GEOTHERMAL RESERVOIR ON MILOS

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

NERC British Geological Survey
Wkład UE
Brak danych
Adres
Station Edinburgh 19 Grange Terrace
EH9 2LF Edinburgh
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych