Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-15

ANALYSIS OF RESEARCH CONTRACTS IN THE FIELD OF RENEWABLE ENERGY

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

INTERUNIVERSITAIR MIKRO-ELEKTRONICA CENTRUM VZW
Wkład UE
Brak danych
Adres
75,Kapeldreef 75
3001 HEVERLEE
Belgia

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych