European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-14

Changing climate and potential impacts on potato yield and quality

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie - Ministerie van Middenstand en Landbouw
Wkład UE
Brak danych
Adres
17,Leuvensesteenweg 17
3080 Tervuren
Belgia

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (8)