Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-15

MICROZONATION AND HAZARD ASSESSMENT METHODOLOGY WITH APPLICATION TO SELECTED AREAS (ITALY)

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

Università degli Studi di Napoli
Wkład UE
Brak danych
Adres
Piazzale V. Tecchio
80125 Napoli
Włochy

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych