Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-15

CATCHMENTS RESEARCH IN RELATION TO RESPONSES OF TERRESTRIAL AND AQUATIC ECOSYSTEMS TO ANTHROPOGENIC AND NATURAL STRESSES

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

Data not available

Koordynator

NATURAL ENVIRONMENT RESEARCH COUNCIL
Wkład UE
Brak danych
Adres
North Star Avenue, Polaris House
SN2 1EU SWINDON
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych