Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-14

Molecular basis of pathogenicity in fungal diseases of cereals

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

Koordynator

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Wkład UE
Brak danych
Adres
14,Rue Pierre Baizet 14, Centre de Recherche de la Da
69263 LYON
Francja

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (10)