European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-11

Radiation over-exposed accident victims: evaluation of health conse quences

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM
Wkład UE
Brak danych
Adres
50,Dr. Molewaterplein 50
3000 DR ROTTERDAM
Niderlandy

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (3)