Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-12

Genetic and immunological control of dermatophilosis

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

UNIVERSITY OF EDINBURGH
Wkład UE
Brak danych
Adres
Easter Bush Sir Alexander Robertson Building
EH25 9RG ROSLIN
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (7)