European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-19

Interlaboratory experiments in support of revisions of CEN/ISO standards called up by EN 206, concrete

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

British Cement Association
Wkład UE
Brak danych
Adres
Wexham Springs
SL3 6PL Slough
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (1)