Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-19

The production and calibration of a sub-micrometre photomask linewidth standard

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

National Physical Laboratory (NPL)
Wkład UE
Brak danych
Adres
Queen's Road
TW11 0LW Teddington
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (2)