European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-16

CANCER: STUDY ON DRUG TARGETTING

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

Koordynator

WESTFAELISCHE WILHELMS-UNIVERSITAET MUENSTER
Wkład UE
Brak danych
Adres
RONTGENSTRASSE 9-13
48149 MUENSTER
Niemcy

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych