Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-15

Development of novel stereoselective bioconversion processes with yeast

Cel

The aim is to develop more efficient stereo selective reduction processes of organic compounds with yeast. Optimisation of the reducing ability of the yeast will be performed using metabolllic engineering and adaptation of fermentation strategies.

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

Koordynator

LUND UNIVERSITY
Wkład UE
Brak danych
Adres

221 00 Lund
Szwecja

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych