Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-16

Structure and function of ionic channels expressed in xenopus oocytes. A multidisciplinary approach of molecular biology and electrophysiology

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV
Wkład UE
Brak danych
Adres
Am Faßberg 11
37077 Göttingen
Niemcy

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (3)