Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-16

Design of new compounds with biological activity in the field of the brain activity, adrenergic system interaction and intercalling agents : new reagents for organic syntheses

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

Università degli Studi di Parma
Wkład UE
Brak danych
Adres
Via Massimo d'Azeglio 85
43100 Parma
Włochy

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (1)