Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-16

Engineering of new traits into higher plants mitochondria

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

Institut für Genbiologische Forschung Berlin GmbH
Wkład UE
Brak danych
Adres
Ihnestraße 63
14195 Berlin
Niemcy

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (2)