Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-16

Side-chain liquid crystalline polysalts with polysiloxane backbone. Synthesis, structural study and conductive properties