Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-11

Development of standard leaching tests for organic pollutants in soil, sediments and granular waste materials

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS
Wkład UE
Brak danych
Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (4)