Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-16

Economics analysis of new dimensions to the common agricultural policy of the European community

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD
Wkład UE
Brak danych
Adres
St Giles 21
OX1 3LA Oxford
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (1)