European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-15

MOLECULAR GENETICS OF HUMAN ERYTHROCYTE GLUCOSE 6 - PHOSPHATE DEHYDROGENASE

CelANALYZE THE ENTIRE STRUCTURE OF THE GD GENE AND TO INVESTIGATE SEVERAL ASPECTS OF ITS REGULATION. ACCORDINGLY, THE OBJECTIVES FOR THE NEXT 3 YEARS CAN BE OUTLINED AS FOLLOWS :

- COMPLETION OF THE CODING SEQUENCE,
- COMPLETION OF THE GENOMIC STRUCTURE OF GD,
- STUDY OF G6PD MUTANTS,
- REGULATION OF GD EXXPRESSION
- THE GD GENE OF PLASMODIUM FALCIPARUM.

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

Royal Postgraduate Medical School
Wkład UE
Brak danych
Adres
150,Ducane Road
W12 ONN London
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (1)