Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-16

GENETIC AND MOLECULAR STUDIES FOR DROUGHT TOLERANCE IN CEREALS : IDENTIFICATION OF DROUGHT-STRESS INVOLVED GENES AND PROTEINS

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V.
Wkład UE
Brak danych
Adres
Carl-von-Linné-Weg 10
50829 KOELN
Niemcy

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych