Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-16

VACCINATION OF GRASS CARP AND BLACK CARP AGAINST THE VIRUS OF HEMORRHAGIC DISEASE IN THE P.R. CHINA

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

Ludwig-Maximilians-Universität München
Wkład UE
Brak danych
Adres
Kaulbachstraße 37
80539 München
Niemcy

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych