European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-16

STUDIES ON THE ENERGETIC AND PROTEIC REQUIREMENTS OF CAMELS

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Meditérranéenes
Wkład UE
Brak danych
Adres
11 rue Newton
75116 Paris
Francja

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (2)