Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Structural Investigations On The Structure-Function Relationships of Aurora Kinases

Od 2005-11-01 do 2007-10-31

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 0

Wkład UE:

EUR 149 722

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-MOBILITY-7See other projects for this call

System finansowania:

IIF - Marie Curie actions-Incoming International Fellowships

Cel

Koordynator

EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY
Germany
Meyerhofstrasse 1
HEIDELBERG
Germany
See on map
Kontakt administracyjny: Elena CONTI
Tel.: +49-62213878536
Faks: +49-6221387519
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę