Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Narrative media interaction and psycho-trauma therapy

Od 2006-01-01 do 2007-12-31

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 0

Wkład UE:

EUR 250 538

Kraj koordynujący:

Switzerland

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2004-MOBILITY-5See other projects for this call

System finansowania:

EIF - Marie Curie actions-Intra-European Fellowships

Cel

Koordynator

UNIVERSITAT ZURICH
Switzerland
Ramistrasse 71
ZURICH
Switzerland
See on map
Kontakt administracyjny: Brigitte BOOTHE
Tel.: +41-16343086
Faks: +41-16344930
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę