Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nanostructured Electron Heat Engines

Od 2005-09-01

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 0

Wkład UE:

EUR 179 485

Kraj koordynujący:

Switzerland

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-MOBILITY-7See other projects for this call

System finansowania:

IIF - Marie Curie actions-Incoming International Fellowships

Cel

Koordynator

UNIVERSITé DE GENèVE
Switzerland
24, rue du Général Dufour
GENèVE 4
Switzerland
Kontakt administracyjny: Markus BUTTIKER
Tel.: +41-223796860
Faks: +41-223796870
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę