Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

POSTTRANS

Project ID: 322920
Źródło dofinansowania

An interdisciplinary genome-wide study of posttranscriptional regulation by small RNAs: from individual interactions to networks and evolution

Od 2013-02-01 do 2019-01-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 329 360

Wkład UE:

EUR 2 329 360

Kraj koordynujący:

Israel

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2012-ADG_20120314See other projects for this call

System finansowania:

ERC-AG - ERC Advanced Grant

Cel

Kierownik naukowy

Hanah Margalit
Tel.: +972 2 6758614
Faks: +972 2 6757308
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
Israel

Wkład UE: EUR 2 329 360


GIVAT RAM CAMPUS
91904 JERUSALEM
Israel
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Hani Ben-Yehuda
Tel.: +972 2 6586676
Faks: +972 7 22447007
Adres e-mail

Beneficjenci

THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
Israel

Wkład UE: EUR 2 329 360


GIVAT RAM CAMPUS
91904 JERUSALEM
Israel
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Hani Ben-Yehuda
Tel.: +972 2 6586676
Faks: +972 7 22447007
Adres e-mail

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę