Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

SIGNAL2THEHUB

Project ID: 322652
Źródło dofinansowania

Integrin: signalling from the tail and the hub

Od 2013-03-01 do 2018-02-28, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 462 689

Wkład UE:

EUR 2 462 689

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2012-ADG_20120314See other projects for this call

System finansowania:

ERC-AG - ERC Advanced Grant

Cel

Kierownik naukowy

Reinhard Fässler
Tel.: +49 89 8578 2072
Faks: +49 89 8578 2422
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Germany

Wkład UE: EUR 2 462 689


HOFGARTENSTRASSE 8
80539 MUENCHEN
Germany
Activity type: Research Organisations
Kontakt administracyjny: Anne Katrin Werenskiold
Tel.: +49 89 85782601
Adres e-mail

Beneficjenci

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Germany

Wkład UE: EUR 2 462 689


HOFGARTENSTRASSE 8
80539 MUENCHEN
Germany
Activity type: Research Organisations
Kontakt administracyjny: Anne Katrin Werenskiold
Tel.: +49 89 85782601
Adres e-mail

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę