Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

RuProLight

Project ID: 307519
Źródło dofinansowania

Light-activatable ruthenium-based anticancer prodrugs

Od 2013-06-01 do 2018-05-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 418 400

Wkład UE:

EUR 1 418 400

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2012-StG_20111012See other projects for this call

System finansowania:

ERC-SG - ERC Starting Grant

Cel

Powiązane informacje

Kierownik naukowy

Sylvestre Bonnet
Tel.: +31 71 527 4260
Faks: +31 71 527 4671
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITEIT LEIDEN
Netherlands

Wkład UE: EUR 1 418 400


RAPENBURG 70
2311 EZ LEIDEN
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Ton Brouwer
Tel.: +31 71 527 3149
Faks: +31 71 527 5269
Adres e-mail

Beneficjenci

UNIVERSITEIT LEIDEN
Netherlands

Wkład UE: EUR 1 418 400


RAPENBURG 70
2311 EZ LEIDEN
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Ton Brouwer
Tel.: +31 71 527 3149
Faks: +31 71 527 5269
Adres e-mail

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę