Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

MolS@MolS

Project ID: 321033
Źródło dofinansowania

Controlling Molecular Spin at the Molecular Scale

Od 2013-04-01 do 2018-03-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 998 747

Wkład UE:

EUR 1 998 747

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2012-ADG_20120216See other projects for this call

System finansowania:

ERC-AG - ERC Advanced Grant

Cel

Kierownik naukowy

Herre Van Der Zant
Tel.: +31 15 278 7733
Faks: +31 15 278 1413
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
Netherlands

Wkład UE: EUR 1 998 747


STEVINWEG 1
2628 CN DELFT
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Jose Van Vugt
Tel.: +31 15 278 7413
Adres e-mail

Beneficjenci

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
Netherlands

Wkład UE: EUR 1 998 747


STEVINWEG 1
2628 CN DELFT
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Jose Van Vugt
Tel.: +31 15 278 7413
Adres e-mail

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę