Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

DISCONEX

Project ID: 313172
Źródło dofinansowania

The Discursive Construction of Academic Excellence. Classifying SSH Researchers Through Text-Processing Practices

Od 2013-03-01 do 2018-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 498 959,33

Wkład UE:

EUR 1 498 959,33

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2012-StG_20111124See other projects for this call

System finansowania:

ERC-SG - ERC Starting Grant

Cel

Kierownik naukowy

Johannes Angermüller
Tel.: +44 24 76528494
Faks: +44 24 7652 4318
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

THE UNIVERSITY OF WARWICK
United Kingdom

Wkład UE: EUR 1 192 359,33


Kirby Corner Road - University House
CV4 8UW COVENTRY
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Catherine Cochrane
Tel.: +44 02476 523859
Faks: +44 02476 524760
Adres e-mail

Beneficjenci

THE UNIVERSITY OF WARWICK
United Kingdom

Wkład UE: EUR 1 192 359,33


Kirby Corner Road - University House
CV4 8UW COVENTRY
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Catherine Cochrane
Tel.: +44 02476 523859
Faks: +44 02476 524760
Adres e-mail
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
France

Wkład UE: EUR 246 600


54 BD RASPAIL
75270 PARIS 6
France
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Samira Ben Touhami
Tel.: +331 49 54 26 63
Adres e-mail
FACHHOCHSCHULE NORDWESTSCHWEIZ
Switzerland

Wkład UE: EUR 60 000


BAHNHOFSTRASSE 6
5210 WINDISCH
Switzerland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Christian Boll
Tel.: +41 56 202 70 61
Adres e-mail

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę