Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

3D-E

Project ID: 320598
Źródło dofinansowania

3D Engineered Environments for Regenerative Medicine

Od 2013-04-01 do 2018-03-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 486 267

Wkład UE:

EUR 2 486 267

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2012-ADG_20120216See other projects for this call

System finansowania:

ERC-AG - ERC Advanced Grant

Cel

Powiązane informacje

Kierownik naukowy

Ruth Elizabeth Cameron
Tel.: +1223 334324
Faks: +1223 334567
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
United Kingdom

Wkład UE: EUR 2 486 267


TRINITY LANE THE OLD SCHOOLS
CB2 1TN CAMBRIDGE
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Renata Schaeffer
Tel.: +44 1223 333543
Faks: +441223332988
Adres e-mail

Beneficjenci

THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
United Kingdom

Wkład UE: EUR 2 486 267


TRINITY LANE THE OLD SCHOOLS
CB2 1TN CAMBRIDGE
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Renata Schaeffer
Tel.: +44 1223 333543
Faks: +441223332988
Adres e-mail

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę