Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

APOQUANT

Project ID: 309966
Źródło dofinansowania

The quantitative Bcl-2 interactome in apoptosis: decoding how cancer cells escape death

Od 2013-04-01 do 2019-03-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 462 900

Wkład UE:

EUR 1 462 900

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2012-StG_20111109See other projects for this call

System finansowania:

ERC-SG - ERC Starting Grant

Cel

Kierownik naukowy

Ana Jesús García Sáez
Tel.: +49 70712973318
Faks: +49 70712935296
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

EBERHARD KARLS UNIVERSITAET TUEBINGEN
Germany

Wkład UE: EUR 1 369 302,04


GESCHWISTER-SCHOLL-PLATZ
72074 TUEBINGEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Elisabeth Baier
Tel.: +49 7071 2978760
Faks: +49 7071 2978760

Contact the organisation

Beneficjenci

EBERHARD KARLS UNIVERSITAET TUEBINGEN
Germany

Wkład UE: EUR 1 369 302,04


GESCHWISTER-SCHOLL-PLATZ
72074 TUEBINGEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Elisabeth Baier
Tel.: +49 7071 2978760
Faks: +49 7071 2978760

Contact the organisation

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Uczestnictwo zakończone
Germany

Wkład UE: EUR 93 597,96


HOFGARTENSTRASSE 8
80539 MUENCHEN
Germany
Activity type: Research Organisations
Kontakt administracyjny: Richard Segar
Tel.: +49 711 689 3474
Faks: +49 711 689 3612

Contact the organisation

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę