Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Detecting and characterizing radio transients

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 15 000

Wkład UE:

EUR 15 000

Kraj koordynujący:

South Africa

Zaproszenie do składania wniosków:

FP7-PEOPLE-2012-IIFSee other projects for this call

System finansowania:

MC-IIFR - International incoming fellowships (Return phase)

Cel

Koordynator

UNIVERSITY OF CAPE TOWN
South Africa

Wkład UE: EUR 15 000


PRIVATE BAG X3
7701 RONDEBOSCH
South Africa
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Patrick Woudt
Tel.: +27 21 650 2392
Faks: +27 21 650 4547
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę