Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

NEOGAL

Project ID: 321323
Źródło dofinansowania

New frOntiers in Galaxy spectrAl modeLing

Od 2013-05-01 do 2018-04-30, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 400 555,60

Wkład UE:

EUR 2 400 555,60

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2012-ADG_20120216See other projects for this call

System finansowania:

ERC-AG - ERC Advanced Grant

Cel

Powiązane informacje

Kierownik naukowy

Stephane Charlot
Tel.: +33 1 44 32 81 83
Faks: +33 1 44 32 80 01
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
France

Wkład UE: EUR 2 400 555,50


RUE MICHEL ANGE 3
75794 PARIS
France
Activity type: Research Organisations
Kontakt administracyjny: Louis Avigdor
Tel.: +33142349417
Faks: +33142349508
Adres e-mail

Beneficjenci

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
France

Wkład UE: EUR 2 400 555,50


RUE MICHEL ANGE 3
75794 PARIS
France
Activity type: Research Organisations
Kontakt administracyjny: Louis Avigdor
Tel.: +33142349417
Faks: +33142349508
Adres e-mail

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę