Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

ImageLink

Project ID: 323196
Źródło dofinansowania

Multiparametric tumor imaging and beyond: Towards understanding in vivo signals

Od 2013-06-01 do 2018-05-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 494 800

Wkład UE:

EUR 2 494 800

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2012-ADG_20120314See other projects for this call

System finansowania:

ERC-AG - ERC Advanced Grant

Cel

Kierownik naukowy

Bernd Jürgen Pichler
Tel.: +49 7071 2983427
Faks: +49 7071 294451
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

EBERHARD KARLS UNIVERSITAET TUEBINGEN
Germany

Wkład UE: EUR 2 494 800


GESCHWISTER-SCHOLL-PLATZ
72074 TUEBINGEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Rebecca Rock
Tel.: +49 7071 29 83450
Faks: +49 7071 29 4451
Adres e-mail

Beneficjenci

EBERHARD KARLS UNIVERSITAET TUEBINGEN
Germany

Wkład UE: EUR 2 494 800


GESCHWISTER-SCHOLL-PLATZ
72074 TUEBINGEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Rebecca Rock
Tel.: +49 7071 29 83450
Faks: +49 7071 29 4451
Adres e-mail

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę