Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

HOTMEIOSIS

Project ID: 322788
Źródło dofinansowania

"Meiotic recombination: How, where and why? Mechanisms and Implications"

Od 2013-09-01 do 2018-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 491 899

Wkład UE:

EUR 2 491 899

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2012-ADG_20120314See other projects for this call

System finansowania:

ERC-AG - ERC Advanced Grant

Cel

Kierownik naukowy

Bernard Robert De Massy
Tel.: +33 4 34359972
Faks: +33 4 34359901
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
France

Wkład UE: EUR 2 491 899


RUE MICHEL ANGE 3
75794 PARIS
France
Activity type: Research Organisations
Kontakt administracyjny: Jocelyn Mere
Tel.: +33 467613535
Faks: +33 467043236
Adres e-mail

Beneficjenci

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
France

Wkład UE: EUR 2 491 899


RUE MICHEL ANGE 3
75794 PARIS
France
Activity type: Research Organisations
Kontakt administracyjny: Jocelyn Mere
Tel.: +33 467613535
Faks: +33 467043236
Adres e-mail

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę