Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

COFUND Fellowships for Transnational Academic Careers

Od 2013-02-01 do 2018-01-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 982 978

Wkład UE:

EUR 1 193 191,20

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

FP7-PEOPLE-2012-COFUNDSee other projects for this call

System finansowania:

MC-COFUND - Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND)

Cel

Koordynator

UNIVERSITAET BREMEN
Germany

Wkład UE: EUR 1 193 191,20


Bibliothekstrasse 1
28359 BREMEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Silke Reinold
Tel.: +49 421 218 60326
Faks: +49 421 218 98 60326
Adres e-mail

Tematy

Life Sciences
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę