Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

TOPAG

Project ID: 318987
Źródło dofinansowania

Toxic protein aggregation in neurodegeneration

Od 2013-06-01 do 2019-05-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 13 927 098

Wkład UE:

EUR 13 927 098

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2012-SyGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-SyG - Synergy grant

Cel

kierownik naukowy

Franz-Ulrich Hartl
Tel.: +49 89 85782233
Faks: +49 89 85782211
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Germany

Wkład UE: EUR 13 927 098


HOFGARTENSTRASSE 8
80539 München
Germany

Kierownik naukowy:
Paul Wolfgang Baumeister
Tel.: +49 89 85782642
Faks: +49 89 85782642
Adres e-mail
Activity type: Research Organisations
Kontakt administracyjny: Anne Katrin Werenskiold
Tel.: +498985782601
Faks: +498985783174
Adres e-mail

Beneficjenci

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Germany

Wkład UE: EUR 13 927 098


HOFGARTENSTRASSE 8
80539 München
Germany

Kierownik naukowy:
Paul Wolfgang Baumeister
Tel.: +49 89 85782642
Faks: +49 89 85782642
Adres e-mail
Activity type: Research Organisations
Kontakt administracyjny: Anne Katrin Werenskiold
Tel.: +498985782601
Faks: +498985783174
Adres e-mail

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę