Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

GyroWing

Project ID: 323522
Źródło dofinansowania

Highly integrated ultra-low-noise Gyrometer solution for Smart Fixed Wing Aircraft

Od 2012-12-01 do 2014-06-30, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 765 327

Wkład UE:

EUR 573 193

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

SP1-JTI-CS-2012-01See other projects for this call

System finansowania:

JTI-CS - Joint Technology Initiatives - Clean Sky

Cel

Koordynator

DOLPHIN INTEGRATION SA
France

Wkład UE: EUR 573 193


Avenue du Granier 39
38242 Meylan
France
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Kontakt administracyjny: Frédéric Masson
Tel.: +33 4 76 41 74 23
Faks: +33 4 76 90 29 65

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę