Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

BIOQ

Project ID: 319130
Źródło dofinansowania

Diamond Quantum Devices and Biology

Od 2013-07-01 do 2019-06-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 10 293 309

Wkład UE:

EUR 10 293 309

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2012-SyGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-SyG - Synergy grant

Cel

kierownik naukowy

Martin Bodo Plenio
Tel.: +49 731 50 22911
Faks: +49 731 50 22924
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITAET ULM
Germany

Wkład UE: EUR 10 293 309


HELMHOLTZSTRASSE 16
89081 ULM
Germany

Kierownik naukowy:
Fedor Jelezko
Tel.: 0049 731 5023750
Faks: 0049 731 5023752
Adres e-mail
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Michaela Schuhmacher
Tel.: +49 731 50 25049
Faks: +49 731 50 25068

Contact the organisation

Beneficjenci

UNIVERSITAET ULM
Germany

Wkład UE: EUR 10 293 309


HELMHOLTZSTRASSE 16
89081 ULM
Germany

Kierownik naukowy:
Fedor Jelezko
Tel.: 0049 731 5023750
Faks: 0049 731 5023752
Adres e-mail
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Michaela Schuhmacher
Tel.: +49 731 50 25049
Faks: +49 731 50 25068

Contact the organisation

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę