Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

UPTEG

Project ID: 338179
Źródło dofinansowania

Unconventional Principles of ThermoElectric Generation

Od 2013-10-01 do 2019-07-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 499 506,80

Wkład UE:

EUR 1 499 506,80

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2013-StGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-SG - ERC Starting Grant

Cel

Kierownik naukowy

Jean-François Sebastien Denis Robillard
Tel.: +33 3 59 57 44 18
Faks: +33 3 20 19 78 84
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

YNCREA HAUTS DE FRANCE
France

Wkład UE: EUR 1 499 506,80


2 RUE NORBERT SEGARD
59046 LILLE CEDEX
France
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Andreas Kaiser
Tel.: +33 320 30 40 03
Faks: +33 320 30 40 51
Adres e-mail

Beneficjenci

YNCREA HAUTS DE FRANCE
France

Wkład UE: EUR 1 499 506,80


2 RUE NORBERT SEGARD
59046 LILLE CEDEX
France
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Andreas Kaiser
Tel.: +33 320 30 40 03
Faks: +33 320 30 40 51
Adres e-mail

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę